Cala KNX 2.2

Czujnik i kontrola klimatu otoczenia KNX – Cala KNX 2.2

Czujnik z wyświetlaczem dla systemu magistrali KNX mierzy różne warunki klimatyczne. Za pośrednictwem magistrali czujnik wewnętrzny może odbierać wartości zewnętrzne i przetwarzać je dalej za pomocą własnych danych do wartości całkowitej (wartość mieszana, np. Średnia w pomieszczeniu). Wszystkie zmierzone wartości można wykorzystać do sterowania wyjściami przełączającymi zależnymi od wartości progowej.Cala KNX 2.2 Stany mogą być połączone za pośrednictwem bramek logicznych AND i bramek logicznych OR. Moduły wielofunkcyjne zmieniają dane wejściowe zgodnie z wymaganiami za pomocą obliczeń, sprawdzania warunków lub konwersji typu punktów danych. Ponadto zintegrowany zmodulowany komparator zmienny może porównywać i generować zmienne, które były odbierane przez obiekty komunikacyjne.
Zintegrowane regulatory PI sterują wentylacją (zależnie od wilgotności lub stężenia CO2) i / lub ogrzewaniem / chłodzeniem (zależnie od temperatury), w zależności od modelu.
Cala KNX 2.2 posiada wyświetlacz dotykowy, który pokazuje różne strony wyświetlacza i sterowania w zależności od indywidualnej konfiguracji. Dostępna jest jedna strona, która pokazuje bieżące zmierzone wartości. Cala KNX 2.2 jest uzupełniony o ramę serii przełączników stosowanych w budynkach, dzięki czemu pasuje bezproblemowo do wyposażenia wnętrza. Dostępne kolory biały oraz czarny.

 

Wspólne cechy we wszystkich modelach:
Kolorowy wyświetlacz dotykowy z wyświetlaczem i stronami roboczymi dla
– 1 × wyświetlanie aktualnych zmierzonych wartości
– 1 × wyświetlanie danych magistrali
– 1 × Regulacja temperatury z możliwością zmiany trybu grzewczego
– 3 × Sterowanie za pomocą przycisków, suwaka, wyświetlania pozycji
– 3 × Przełączanie lub ściemnianie światła z wyświetlaczem procentowym
– 1 × Kontrola światła RGB
– 1 × ustawienie temperatury światła
– 1 × Sterowanie HCL (dostosowanie temperatury barwy światła w określonych okresach czasu)
– 1 × sceny (4 sceny z przywołaniem i przechowywaniem)
– ustawienia urządzenia Wygaszacz ekranu (zegar, wyłączony) i dźwięk klawiszy mogą być włączane i wyłączane