Cala KNX 2.2

Czujnik i kontrola klimatu otoczenia KNX – Cala KNX 2.2

Czujnik z wyświetlaczem dla systemu magistrali KNX mierzy różne warunki klimatyczne. Za pośrednictwem magistrali czujnik wewnętrzny może odbierać wartości zewnętrzne i przetwarzać je dalej za pomocą własnych danych do wartości całkowitej (wartość mieszana, np. Średnia w pomieszczeniu). Wszystkie zmierzone wartości można wykorzystać do sterowania wyjściami przełączającymi zależnymi od wartości progowej.Cala KNX 2.2 Stany mogą być połączone za pośrednictwem bramek logicznych AND i bramek logicznych OR. Moduły wielofunkcyjne zmieniają dane wejściowe zgodnie z wymaganiami za pomocą obliczeń, sprawdzania warunków lub konwersji typu punktów danych. Ponadto zintegrowany zmodulowany komparator zmienny może porównywać i generować zmienne, które były odbierane przez obiekty komunikacyjne. Zintegrowane regulatory PI sterują wentylacją (zależnie od wilgotności lub stężenia CO2) i / lub ogrzewaniem / chłodzeniem (zależnie od temperatury), w zależności od modelu. Cala KNX 2.2 posiada wyświetlacz dotykowy, który pokazuje różne strony wyświetlacza i sterowania w zależności od indywidualnej konfiguracji. Dostępna jest jedna strona, która pokazuje bieżące zmierzone wartości. Cala KNX 2.2 jest uzupełniony o ramę serii przełączników stosowanych w budynkach, dzięki czemu pasuje bezproblemowo do wyposażenia wnętrza. Dostępne kolory biały oraz czarny.   Wspólne cechy we wszystkich modelach: Kolorowy wyświetlacz dotykowy z wyświetlaczem i stronami roboczymi dla – Wyświetlanie aktualnych zmierzonych wartości – Wyświetlanie danych magistrali – Regulacja temperatury z możliwością zmiany trybu grzewczego – Sterowanie za pomocą przycisków, suwaka, wyświetlania pozycji – Przełączanie lub ściemnianie światła z wyświetlaczem procentowym – Kontrola światła RGB – Ustawienie temperatury światła – Sterowanie HCL (dostosowanie temperatury barwy światła w określonych okresach czasu) – Sceny (4 sceny z przywołaniem i przechowywaniem)