Sensor Intra-Sewi

Sensor Intra-Sewi

dla systemu magistrali budynkowej KNX wykrywa ruch. Mierzy temperaturę i wilgotność powietrza. Za pośrednictwem magistrali, czujnik wewnętrzny może odbierać zewnętrzne wartości temperatury i wilgotności i przetwarzać je z własnymi danymi do wartości całkowitej (wartość mieszana, np. Średnia w pomieszczeniu).Sensor Intra-Sewi KNX TH-Pr Wszystkie wartości pomiarowe mogą być wykorzystane do sterowania wyjściami przełączającymi zależnymi od wartości granicznej. Stany mogą być połączone za pośrednictwem bramek logicznych AND i bramek logicznych OR. Ponadto zintegrowany komparator zmienny może porównywać i generować zmienne, które były odbierane przez obiekty komunikacyjne. Zintegrowane regulatory PI kontrolują wentylację (nawilżanie / osuszanie zgodnie z wilgotnością) oraz ogrzewanie / chłodzenie (w zależności od temperatury). Intra-Sewi KNX TH-Pr może wysłać ostrzeżenie na magistralę, gdy tylko zostanie przekroczone pole komfortu. Dostępny w dwóch kolorach czarny i biały, a zasięg wykrywania ruchu to 5m. Średnica wynosi 80mm.