Panel KNX-MAT

Panel KNX-MAT

Projektowano go zmyślą o przetwarzaniu monitorowanych wielkości fizycznych, a także wyświetlania stanów krytycznych za pomocą 11 diod LED RGB, jak również akustycznego komunikatu o zmieniających się stanach. Panel KNX-MAT Oprócz zwykłego monitorowania błędów, na przykład okien i drzwi (1-bit), statusy zaworów, żaluzji itp. (1-bajtowe), a jeśli zajdzie taka potrzeba można je teraz monitorować i ewentualnie wyświetlać w różnych kolorach. W przypadku obiektów 2-bajtowych i 4-bajtowych wartości progowej oraz histerezy można użyć, aby monitorować temperaturę, ciśnienie, napięcia i prądy. Brzęczyk reaguje na każdą zmianę stanu alarmu. Dioda LED zaświeci się na czerwono, gdy nastąpi stan alarmowy. Zintegrowany przycisk służy do potwierdzania, czyli do dezaktywacji brzęczyka. Zmiana stanu jest wizualnie sygnalizowana przez pierścień LED i wysyłana do KNX. Panel dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych w kolorze czarnego aluminium oraz naturalnego aluminium.