INT-KNX-2

INT-KNX-2

Umożliwia połączenie funkcjonalności systemów bazujących na centralach INTEGRA z automatyką domową w europejskim standardzie KNX – połączenie bezpieczeństwa i komfortu. Połączenie elastyczności systemu INTEGRA z szeroką gamą urządzeń KNX rozszerza możliwości obu instalacji. INT-KNX-2Rozwiązanie to wiąże się również z oszczędnościami. Możliwość wykorzystania manipulatorów systemu alarmowego do sterowania urządzeniami KNX eliminuje konieczność zakupu paneli sterujących KNX. Moduł ten umożliwia sterowanie aktorami za pomocą centrali, istnieje także możliwość zwrotnego przekazania informacji z systemu KNX do centrali. Do montażu nie jest wymagany moduł BTM jak w przypadku poprzedniej wersji omawianego tutaj modułu czyli INT-KNX. INT-KNX-2 jest wyposażony w gniazdo KNX, za pomocą którego podłączany jest bezpośrednio do magistrali KNX. Moduł może być montowany w obudowie razem z centralą lub poza nią – w osobnej obudowie.