Suntracer KNX pro

Stacja pogodowa – Suntracer KNX pro

Stacja pogodowa Suntracer KNX pro do systemu inteligentnego budynku KNX mierzy temperaturę, prędkość wiatru, kierunek wiatru, jasność, wilgotność powietrza i ciśnienie powietrza. Rozpoznaje opady i odbiera sygnał GPS dla czasu i lokalizacji. Ponadto, korzystając ze współrzędnych lokalizacji i czasu, oblicza dokładną pozycję słońca (azymut i wysokość). Wszystkie wartości można wykorzystać do sterowania wyjściami przełączającymi zależnymi od limitu. Stany można połączyć za pomocą bramek logicznych AND i bramek logicznych OR. Moduły wielofunkcyjne zmieniają dane wejściowe zgodnie z wymaganiami za pomocą obliczeń, zapytania o warunek lub konwersji typu punktu danych. Zintegrowany system kontroli odcienia umożliwia inteligentną kontrolę ochrony przeciwsłonecznej do 12 fasad.

Suntracer KNX pro

Pomiar wiatru jest specjalną atrakcją. Odpowiada również za nietypowy kształt stacji pogodowej. Dwie ultradźwiękowe sekcje pomiarowe mierzą zarówno prędkość, jak i kierunek wiatru. Jeśli w systemie KNX znany jest kierunek wiatru, elewacje narażone na wiatr można szczególnie zabezpieczyć i uniknąć kosztownego uszkodzenia przez wiatr. W międzyczasie automatyczne zacienienie i wentylacja są kontynuowane po bokach budynku odwróconych od wiatru. Zaletą ultradźwiękowej metody pomiarowej jest krótki czas reakcji oprócz precyzyjnego wykrywania kierunku. Pierścień wykonany z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym zapewnia bez turbulencji przepływ powietrza w sekcjach pomiaru wiatru. Filigranowe urządzenie jest bardzo odporne, ponieważ jest wzmocnione wewnątrz elementami ze stali nierdzewnej. Przedłużenie masztu wchodzi w zakres dostawy. Zapewnia odległość między czujnikami a otaczającymi elementami.

Jasność kontroli ochrony przeciwsłonecznej jest mierzona przez półprzezroczysty plastik pierścienia. Pięć różnie ustawionych czujników światła służy do jak najdokładniejszego wykrycia słońca w ciągu dnia. Oznacza to, że ochronę przeciwsłoneczną można optymalnie kontrolować w dowolnym momencie. Za pomocą Suntracer KNX pro można zautomatyzować 12 fasad, każda z indywidualnymi ustawieniami i wartościami granicznymi. Stacja pogodowa oblicza położenie słońca dla automatyki zacieniania na podstawie danych zintegrowanego odbiornika GPS. Kierunek fasady, cienie rzucane przez sąsiednie budynki lub drzewa, krawędź cienia, do której słońce może świecić w pokoju, oraz położenie listew żaluzji są brane pod uwagę przy sterowaniu fasadą. W przypadku automatyzacji zoptymalizowanej pod względem energetycznym temperaturę pomieszczenia można również uwzględnić, jeśli dostępne są dane z systemu KNX. Słońce można wykorzystać jako bezpłatne źródło ciepła w zimie, jeśli system zacieniający zostanie zamknięty dopiero po osiągnięciu żądanej temperatury. Można zdefiniować ochronę wizualną i funkcje czasowe, a także pozycje jazdy i priorytety ochrony oraz polecenia automatyczne.

Suntracer KNX pro

Oprócz sterowania fasadą, Suntracer KNX pro oferuje wartości graniczne dla poszczególnych wartości mierzonych w oprogramowaniu KNX. Punkt rosy oblicza się na podstawie temperatury i wilgotności, co pomaga zapobiegać kondensacji. Zintegrowana letnia kompensacja chłodzenia pomaga oszczędzać energię, dostosowując docelową temperaturę przy wysokich temperaturach zewnętrznych. Za pomocą 8 modułów wielofunkcyjnych dane są przetwarzane w systemie KNX, przeprowadzane są obliczenia lub wysyłane są telegramy, jeśli spełnione są określone warunki. Funkcje budynku są połączone w 8 i 8 modułach logicznych OR.

Dzięki precyzyjnej technologii pomiarowej i praktycznym funkcjom w oprogramowaniu urządzenia, stacja pogodowa Suntracer KNX pro jest profesjonalnym czujnikiem KNX do wysokiej jakości inteligentnych domów i inteligentnych budynków.

Dokładność pomiarów:
  • Kierunek wiatru do ± 5 ° (pomiar od prędkości wiatru v> 0,5 m/s)
  • Prędkość wiatru do 35 m/s (przy prędkości wiatru v <5 m/s: ± 0,5 m/s | przy prędkości wiatru v> 5 m / s: ± 10%)
  • Zakres nasłonecznienia 0 – 150 000 lux
  • Pomiar ciśnienia w zakresie od 300 hPa do 1100 hPa z dokładnością ± 4 hPa
  • Wilgotność: (± 7,5% przy 0… 10% wilgotności względnej | ± 4,5% przy 10… 90% wilgotności względnej | ± 7,5% przy 90… 100% wilgotności względnej)
  • Temperatura w zakresie od -30°C do +50°C (dokładność ±0,5°C przy -30°C do +25°C | ±1,5°C przy -30°C do +45°C)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *