Multisensor Ekinex EK-ES2-TP

Multisensor Ekinex EK-ES2-TP

Ze sterownikiem jest urządzeniem KNX z trybem S do niezależnej kontroli temperatury w pomieszczeniu lub danym obszarze. Moduł zawiera 3 czujniki: temperaturę, wilgotność i jakość powietrza, mierzone za pomocą TVOC (Total Volatile Organic Compounds) i ekwiwalentu CO2. Może również działać jako kontroler dla tych trzech parametrów ważnych dla jednej strefy, która ma być kontrolowana, i może zarządzać zaworami 6-drogowymi do mieszania wody. Multisensor Ekinex EK-ES2-TP

Co to są lotne związki organiczne?

Jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń w pomieszczeniach są lotne związki organiczne (w skrócie angielskie lotne związki organiczne (COV) lub LZO), które są gazami emitowanymi przez substancje stałe lub płynne. LZO obejmują szeroki zakres chemikaliów, z których niektóre mogą mieć negatywne skutki zdrowotne w perspektywie krótko- i długoterminowej. Niektóre LZO występują bezpośrednio w przyrodzie, inne są emitowane przez działalność człowieka (transport, procesy przemysłowe, produkty zawierające rozpuszczalniki, odparowywanie paliwa, usuwanie odpadów, rolnictwo itp.). Stężenia wielu LZO są stale wyższe w budynkach (nawet dziesięciokrotnie wyższe) niż na zewnątrz. LZO z łatwością przechodzą w postać pary lub gazu, charakteryzują się wysoką prężnością par i niską rozpuszczalnością w wodzie oraz ich temperatura wrzenia mieści się w zakresie: 50-250 °C (pomiar w warunkach ciśnienia normalnego 101,3 kPa).

Główne źródła lotnych związków organicznych (LZO)

Produkty gospodarstwa domowego:
 • farby, produkty do usuwania farby i inne rozpuszczalniki
 • środki do konserwacji drewna
 • aerozol w sprayu
 • detergenty i środki dezynfekujące
 • repelenty i dezodoranty
 • paliwa i produkty do użytku motoryzacyjnego
 • sprzęt hobbystyczny
 • ubrania czyszczone na sucho
 • pestycydy
Inne produkty:
 • materiały budowlane i meble
 • sprzęt biurowy, taki jak kserokopiarki i drukarki, płyny korekcyjne i papier samokopiujący
 • materiały graficzne i rzemieślnicze, w tym kleje i spoiwa, markery trwałe i rozwiązania fotograficzne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *