Aktor HA88B01KNX

HA88B01KNX

To aktor KNX na szynę DIN z 4 wyjściami triakowymi 24… 230V AC do sterowania zaworami termoelektrycznymi i 4 przekaźnikami 16A-230VAC. Urządzenia zawierają również 8 wejść dla styków bezpotencjałowych. Urządzenie nadaje się do zarządzaniaAktor HA88B01KNX klimakonwektorami 2/4 rurowymi do 3 stopni sterowania, a wyjścia nieużywane przez aplikację mogą służyć do sterowania innymi urządzeniami. Wejścia mogą być podłączone do przycisków lub przełączników (bezpotencjałowe) i mogą być używane do poleceń włączania / wyłączania, ściemniania, rolet lub żaluzji / scenariuszy, sekwencji, poleceń krokowych itp. Wejścia od 1 do 4 można skonfigurować jako wyjścia do aktywacji pojedyncze diody sygnalizacyjne lub mogą być skonfigurowane jako wejścia analogowe do podłączenia czujników temperatury NTC, za pomocą których można przesyłać 4 pomiary temperatury na magistralę lub zarządzać 4 kompletnymi modułami termostatycznymi. Każdy moduł termostatu zarządza 2 stopniami ze zintegrowanym regulatorem PI do sterowania urządzeniami grzewczymi i chłodniczymi. W urządzeniu dostępne są dodatkowe 3 moduły termostatu, łącznie 4. Ponadto 7 bloków logicznych jest dostępnych w urządzeniu. dostępne do implementacji prostych wyrażeń z operatorem logicznym lub progowym lub złożonych wyrażeń z operatorami algebraicznymi i warunkowymi. Możliwe jest użycie predefiniowanych algorytmów jako proporcjonalnej kontroli temperatury i wilgotności lub obliczenia punktu rosy.

4 wyjścia triakowe można skonfigurować jako:
  • 4 kanały do ​​sterowania zaworami w trybie ON / OFF lub PWM
  • 2 kanały do ​​3-punktowego sterowania zaworami
4 wyjścia przekaźnikowe można skonfigurować jako:
  • 4 wyjścia do sterowania światłem / obciążeniem
  • 4 kanały do ​​sterowania zaworami w trybie PWM
  • 2 kanały do ​​sterowania roletami / żaluzjami
  • 2 kanały do ​​3-punktowego sterowania zaworami
  • Grupy przekaźników 2,3,4 do specjalnych funkcji wykorzystujących blokadę logiczną

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *