26 lipca 2018

Pomiary elektryczne

Regularne badania to podstawa bezpiecznej pracy!

Jesteśmy w stanie wykonać wszelkie niezbędne pomiary i badania w celu zapewnienia poprawnej i bezawaryjnej pracy systemu zasilającego w Twoim budynku.

Pomiary elektryczne

Podstawowe pomiary elektryczne z zakresu nN w tym badanie izolacji, badanie rezystancji skrośnej oraz powierzchniowej, badanie uziemienia oraz analiza parametrów sieci

Pomiary fotometryczne

Badanie natężenia oświetlenia oraz luminancji np. na drodze przy której został zamontowany słup oświetleniowy

Namierzanie uszkodzeń

Zajmujemy się również lokalizowaniem wszelkiego rodzaju uszkodzeń w kablach sterowniczych oraz energetycznych

Pomiary SN

Badanie urządzeń zasilanych SN, sieci elektroenergetycznej SN wraz z kablami i transformatorami

 

Przeprowadzanie pomiarów elektrycznych daje informacje o stanie technicznym badanych instalacji lub urządzeń. Kontrola w terminie eksploatowanych bądź całkiem nowych urządzeń jest gwarancją bezawaryjnej i bezpiecznej dla użytkowników pracy. Wyniki tych pomiarów są podstawą do dopuszczenia do dalszej eksploatacji lub dokonania remontu, serwisu badanej instalacji czy urządzenia. Pomiary wykonujemy w budynkach o różnym przeznaczeniu: budynkach mieszkalnych, budynkach biurowych i użyteczności publicznej, budynkach magazynowo-produkcyjnych czy obiektach drogowych.

Pomiary elektryczne
Pomiary elektryczne

Oferujemy państwu kompleksowe usługi z zakresu pomiarów elektrycznych nN i SN a także pomiarów fotometrycznych. Również przeglądy instalacji elektrycznych oraz lokalizację i usuwanie usterek elektrycznych. Przeprowadzanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. U nas klient zyskuje pewność wykonanych pomiarów, gdyż nasze mierniki przechodzą regularną kalibracje, a nasi pracownicy stale podwyższają swoje kompetencje. Według przepisów obiekty budowlane powinny być poddawane kontroli nie rzadziej niż raz na 5 lat.