26 lipca 2018

Pomiary elektryczne

Regularne badania to podstawa bezpiecznej pracy!

Jesteśmy w stanie wykonać wszelkie niezbędne pomiary i badania w celu zapewnienia poprawnej i bezawaryjnej pracy systemu zasilającego w Twoim budynku.

Pomiary elektryczne

Podstawowe pomiary elektryczne z zakresu nN w tym badanie izolacji, badanie rezystancji skrośnej oraz powierzchniowej, badanie uziemienia oraz analiza parametrów sieci

Pomiary fotometryczne

Badanie natężenia oświetlenia oraz Luminancji

Namierzanie uszkodzeń

Zajmujemy się również lokalizowaniem wszelkiego rodzaju uszkodzeń w kablach sterowniczych oraz energetycznych

Pomiary SN

Badania urządzeń sieci SN, wraz z kablami i transoformatorami

 

Przeprowadzanie pomiarów elektrycznych daje informacje o stanie technicznym badanych instalacji lub urządzeń. Kontrola w terminie eksploatowanych bądź całkiem nowych urządzeń jest gwarancją bezawaryjnej i bezpiecznej dla użytkowników pracy. Wyniki tych pomiarów są podstawą do dopuszczenia do dalszej eksploatacji lub dokonania remontu, serwisu badanej instalacji czy urządzenia. Pomiary wykonujemy w budynkach o różnym przeznaczeniu: budynkach mieszkalnych, budynkach biurowych i użyteczności publicznej, budynkach magazynowo-produkcyjnych czy obiektach drogowych.

Pomiary elektryczne
Pomiary elektryczne

Oferujemy państwu kompleksowe usługi z zakresu pomiarów elektrycznych nN i SN a także pomiarów fotometrycznych. Również przeglądy instalacji elektrycznych oraz lokalizację i usuwanie usterek elektrycznych. Przeprowadzanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. U nas klient zyskuje pewność wykonanych pomiarów, gdyż nasze mierniki przechodzą regularną kalibracje, a nasi pracownicy stale podwyższają swoje kompetencje. Według przepisów obiekty budowlane powinny być poddawane kontroli nie rzadziej niż raz na 5 lat.