26 lipca 2018

Usługi elektroenergetyczne SN

Zasilanie w przemyśle

Wykonujemy kompleksowe usługi elektroenergetyczne SN, przebudowy już istniejących elementów sieci, budowa lini napowietrznych oraz kablowych, budowa i modernizacja stacji SN, konserwacja.

Stacje elektroenergetyczne
Budowa stacji SN wewnętrznych oraz zewnętrznych
Linie napowietrzne
Budowa lini napowietrznych
Linie kablowe
Budowa lini kablowych
Pomiary i konserwacja
Zajmujemy się również pomiarami urządzeń SN oraz ich konserwacją

 

Firma Elektro-monter zatrudnia wykwalifikowaną kadrę techniczno-inżynierską posiadającą wieloletnie doświadczenie w realizacji zadań związanych z budową oraz modernizacją sieci elektroenergetycznych SN.

Usługi elektroenergetyczne SN
Usługi elektroenergetyczne SN

Prowadzimy kompleksową realizację instalacji elektroenergetycznych w nowych, modernizowanych oraz remontowanych obiektach. Zajmujemy się realizacją stacji transformatorowych średniego napięcia lub ewentualnie ich modernizacją.

 

Zajmujemy się projektowaniem i wykonaniem nowych linii napowietrznych SN oraz kablowych SN, a także przebudową już istniejących. Zajmujemy się również pomiarami i konserwacją systemów zasilania.

Usługi elektroenergetyczne SN