7 maja 2016

Usługi Elektroenergetyczne SN

Zasilanie w przemyśle?

Wykonujemy kompleksowe instalacje SN, przebudowy już istniejących elementów sieci, budowa lini napowietrznych oraz kablowych, budowa i modernizacja stacji SN, konserwacja.

Stacje elektroenergetyczne

Budowa stacji SN wewnętrznych oraz zewnętrznych

Linie napowietrzne

Budowa lini napowietrznych

Linie kablowe

Budowa lini kablowych

Pomiary i konserwacja

Zajmujemy się również pomiarami urządzeń SN oraz ich konserwacją

Nasze realizacje