Projekty współfinansowane ze środków UE

www.dreamsart.pl

Pon. - Pt. 08:00-17:00

Budowa magazynu z przetwórstwem produktów rolnych i palarnią kawy

Od 2023 roku firma Elektromonter Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt pt. „Budowa magazynu z przetwórstwem produktów rolnych i palarnią kawy” współfinansowany ze środków UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wprowadzenie nowych procesów, produktów i usług w zakresie przechowywania, magazynowania i przetwórstwa produktów rolnych, a także wzrost wydajności pracy, innowacyjności i konkurencyjności firmy. Cel będzie realizowany przez budowę magazynu skupowanych produktów rolnych takich jak owoce, zioła/przyprawy, czy kawa z funkcją chłodzenia (chłodnia), suszenia, liofilizowania tych produktów oraz obróbki termicznej kawy.

Grupą docelową są odbiorcy firmy Elektromonter Sp. z o.o. Sp.k.
Koszt kwalifikowany projektu: 17 552 398,53 zł
Wartość dofinansowania: 8 776 199,26 zł

Efekty:
Maszyny i urządzenia, które będą kupione w ramach projektu pozwolą znacząco zautomatyzować procesy pracy, co wpłynie na wydajność pracy i możliwość przetwarzania w jednostce czasu większych ilości surowców. Realizacja projektu dzięki zakupowi systemu ERP dystrybucji i zarządzania produkcją powoli również usprawnić i zautomatyzować procesy magazynowe i rozliczenia produkcji.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Od 2023 r. firma Elektromonter realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Operacja ma na celu rozpoczęcie przez firmę Elektromonter świadczenia usług związanych z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych. W ramach projektu planowany jest zakup koparki. W związku z realizacją projektu zostanie wdrożona jedna innowacja produktowa polegająca na wdrożeniu nowych usług w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych, których firma wcześniej nie wykonywała (innowacja produktowa na poziomie firmy). W celu rozpoczęcia świadczenia innowacyjnej usługi w pełnym zakresie niezbędny jest zakup nowej koparki. Zakupiona koparka pozwoli na wykonywanie kompleksowej usługi czyszczenia i kopania rowów i stawów melioracyjnych w pełnym zaplanowanym zakresie.

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 6.4. „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 815.000,00 PLN
Wartość uzyskanego dofinansowania: 500.000,00 PLN

Pon - Pt: 8:00 - 17:00