Pomiary elektryczne

Pomiary fotometryczne

Wyszukiwanie uszkodzeń

Pomiary elektryczne

Przeprowadzanie pomiarów elektrycznych daje informacje o stanie technicznym badanych instalacji lub urządzeń. Terminowa kontrola eksploatowanych bądź nowych urządzeń jest gwarancją bezawaryjnej i bezpiecznej pracy dla użytkowników. Wyniki tych pomiarów są podstawą do pozwolenia na dalsze użytkowanie lub dokonania remontu. Pomiary wykonujemy w budynkach o różnym przeznaczeniu: mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, magazynowo – produkcyjnych czy obiektach drogowych.

Usługi, które wykonujemy, obejmują m.in. wyszukiwanie uszkodzonych przewodów, badanie natężenia i parametrów sieci, sprawdzanie transformatorów oraz kontrolę uziemienia i rezystancji (powierzchniowej oraz skośnej).

Pomiary
elektryczne

Pomiary
fotometryczne

Wyszukiwanie uszkodzeń